รับสมัครพนักงาน ร.ป.ภ

บริษัท ไพบูลย์ เซฟการ์ด จำกัด (เปิดกิจการมานานกว่า 20 ปี) เปิดรับสมัครด่วน! เจ้าหน้าที่ หลายอัตรา ดังนี้

1. สายตรวจฝ่ายปฏิบัติการงานรปภ./จำนวน 2 อัตรา

- เงินเดือน 15,000 บาท+สวัสดิการอีกมากมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• จบการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป

• อายุตั้งแต่ 25-45 ปี (กรณีอายุเกิน45ปี พิจารณาจากประสบการณ์ -บุคลิก   อีก ครั้ง)

• มีผู้ค้ำประกันการเข้าทำงาน 1 ท่าน (เพียงใช้บัตรประชาชนค้ำประกัน)

• มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

• มีความตั้งใจในการทำงาน (กรณีมีประสบการณ์ด้านงานรปภ.พิจารณาเป็นพิเศษ)

-------------------------------------------------------------------

2 . พนักงานรักษาความปลอดภัย /ไม่จำกัดจำนวน
- ค่าแรง 450-550 บาท / วัน

คุณสมบัติผู้สมัครงานรปภ.ชายและหญิง
• อายุตั้งแต่ 18 ปี – 55 ปี
• วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ป.6 ขึ้นไป
• มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง (ไม่เป็นโรคป่วยเรื้อรัง)
• มีประสบการณ์งานรปภ.พิจารณาค่าแรงเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
• มีกองทุนประกันสังคม ตามกฎหมาย
• เงินช่วยเหลือจากบริษัท กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร
• เงินช่วยเหลือจากบริษัทฯ กรณีบิดา มารดา สามี ภรรยา
   บุตร พี่ น้อง (ที่ มี มารดา คนเดียวกัน)กรณีเสียชีวิต
• เงินเบิกรายวัน,รายสัปดาห์ (สะดวกในการเบิกผ่าน เอ.ที.เอ็ม
   เพียงโทรแจ้ง ทางบริษัทฯ)
• เงินเบิกล่วงหน้าค่าเช่าที่พักอาศัย
• วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2 แรง
• สิทธิ์ในการเลือกหน่วยงานใกล้ที่พัก

การคัดเลือกบุคคลกรเพื่อเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

ทางบริษัทฯ  ได้คัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว และทางบริษัทฯ  ยังได้มีการจัดให้มีการทดสอบและเลือกเฟ้นเอาเฉพาะผู้ที่สอบผ่านการรักษาความ ปลอดภัยในข้อบังคับ ต่อไปนี้  คือ
1. การทดสอบข้อเขียนในความรู้ทั่วไป
2. การสอบสัมภาษณ์
3. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
4. การฝึกอบรมวิชาต่างๆ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
5. การคัดเลือกตัวบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพของงาน
6.การตรวจสอบประวัติอาชญกรรมบุคคล