รับสมัครพนักงาน ร.ป.ภ

บริษัท ไพบูลย์ เซฟการ์ด จำกัด (เปิดกิจการมานานกว่า 20 ปี) เปิดรับสมัครด่วน! เจ้าหน้าที่ หลายอัตรา ดังนี้

1. สายตรวจฝ่ายปฏิบัติการงานรปภ./จำนวน 2 อัตรา

- เงินเดือน 15,000 บาท+สวัสดิการอีกมากมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• จบการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป

• อายุตั้งแต่ 25-45 ปี (กรณีอายุเกิน45ปี พิจารณาจากประสบการณ์ -บุคลิก   อีก ครั้ง)

• มีผู้ค้ำประกันการเข้าทำงาน 1 ท่าน (เพียงใช้บัตรประชาชนค้ำประกัน)

• มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

• มีความตั้งใจในการทำงาน (กรณีมีประสบการณ์ด้านงานรปภ.พิจารณาเป็นพิเศษ)

-------------------------------------------------------------------

2 . พนักงานรักษาความปลอดภัย /ไม่จำกัดจำนวน
- ค่าแรง 450-550 บาท / วัน

คุณสมบัติผู้สมัครงานรปภ.ชายและหญิง
• อายุตั้งแต่ 18 ปี – 55 ปี
• วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ป.6 ขึ้นไป
• มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง (ไม่เป็นโรคป่วยเรื้อรัง)
• มีประสบการณ์งานรปภ.พิจารณาค่าแรงเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
• มีกองทุนประกันสังคม ตามกฎหมาย
• เงินช่วยเหลือจากบริษัท กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร
• เงินช่วยเหลือจากบริษัทฯ กรณีบิดา มารดา สามี ภรรยา
   บุตร พี่ น้อง (ที่ มี มารดา คนเดียวกัน)กรณีเสียชีวิต
• เงินเบิกรายวัน,รายสัปดาห์ (สะดวกในการเบิกผ่าน เอ.ที.เอ็ม
   เพียงโทรแจ้ง ทางบริษัทฯ)
• เงินเบิกล่วงหน้าค่าเช่าที่พักอาศัย
• วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2 แรง
• สิทธิ์ในการเลือกหน่วยงานใกล้ที่พัก

การคัดเลือกบุคคลกรเพื่อเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

ทางบริษัทฯ  ได้คัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว และทางบริษัทฯ  ยังได้มีการจัดให้มีการทดสอบและเลือกเฟ้นเอาเฉพาะผู้ที่สอบผ่านการรักษาความ ปลอดภัยในข้อบังคับ ต่อไปนี้  คือ
1. การทดสอบข้อเขียนในความรู้ทั่วไป
2. การสอบสัมภาษณ์
3. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
4. การฝึกอบรมวิชาต่างๆ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
5. การคัดเลือกตัวบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพของงาน
6.การตรวจสอบประวัติอาชญกรรมบุคคล


การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

เมื่อ บริษัทฯ คัดเลือกได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยดังกล่าวแล้ว  บริษัทฯ ยังมีการฝึกอบรมทางวิชาการและทางปฏิบัติในหลักวิชาการรักษาความปลอดภัย จนกระทั่งมีความสามารถเป็นที่แน่ใจว่าสามารถให้บริการและคุ้มครองทรัพย์สิน  สถานที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

วิชาการรักษาความปลอดภัยที่ทำการฝึกอบรม  มีดังนี้
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านรักษาความปลอดภัย
2. การบริการ
3. ลักษณะต่าง ๆ  ของอาชญากรรม  เช่น  การก่อวินาศกรรม  การโจรกรรม
4. การเตรียมการเพื่อความปลอดภัย
5. วิธีการตัดสินใจให้ถูกต้อง  และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
6. การมีการใช้อาวุธ
7. การตรวจค้นบุคคล  และยานพาหนะ
8. การประชาสัมพันธ์  และมนุษยสัมพันธ์
9. การควบคุมการจราจร  และการจอดรถ
10.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
11.  การป้องกันอัคคีภัย  การดับเพลิง  การผจญเพลิง
12.  วิชาทหารเบื้องต้น  ท่าบุคคลมือเปล่า  ระเบียบแถว  การทำความเคารพ

 
พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security guard) เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอด 24 ชม ให้บริการหน่วยงานและสถานที่ อาทิศูนย์การค้าบริษัท หน่วยงานราชการ เอกชน พนักงานรักษาความปลอดภัยจะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่ลูกค้า เรามีการจัดอบรม ด้านการควบคุมการเข้าออกอาคาร การตรวจสอบค้นหา การควบคุมการจราจร การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


     บริษัท ไพบูลย์ เซฟการ์ด บริษัทรักษาความปลอดภัย ให้บริการด้านยามรักษาความปลอดภัยโดยทีมงาน ร ป ภ มืออาชีพ

                           “ความปลอดภัยเป็นของท่าน การบริการเป็นของบริษัทรักษาความปลอดภัยไพบูลย์ เซฟการ์ด

                                          ติดต่อเรา โทรศัพท์ : 034-473-700 , 034-470-999

                          สายด่วน : 081-6677-889 , 083-5555-958 , 083-1111-588


ชื่อบริษัท ไพบูลย์ เซฟการ์ด บ รักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัย รปภ บริษัทยาม บริษัทรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัยตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น บริษัท คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน บริการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ทีมงานของบริษัทรักษาความปลอดภัยของเรามีประสบการณ์ รักษาความปลอดภัยให้กับทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน เราพร้อมที่จะให้บริการแบบครบวงจร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน

Visitors: 30,214