รายชื่อบริษัทบางส่วนที่ใช้บริการของเรา

                                  บริษัท ไพบูลย์ เซฟการ์ด จำกัด ได้เปิดกิจการรักษาความปลอดภัยมานานกว่า 20 ปี 

                      จนได้รับความไว้วางใจ จากสถานที่ต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดังรายนามลูกค้าต่อไปนี้

บริษัท ไพบูลย์ เซฟการ์ด จำกัด ได้เปิดกิจการรักษาความปลอดภัย มานานกว่า 20 ปี จนได้รับความไว้วางใจ จากสถานที่ต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ดังรายนามลูกค้าต่อไปนี้

    บมจ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (กระเบื้องห้าห่วง)  อ.สามพราน จ.นครปฐม
    บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด(มหาชน)                 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
    บริษัท ยูนิคอร์ด  จำกัด (มหาชน)                      อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)                อ.เมือง จ.นครปฐม
    ธนาคารออมสิน                                                อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    หมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ 14                      อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
    หมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ 26                      อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
    หมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ 27                      อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
    หมู่บ้านศศิธร                                                   เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
    หมู่บ้านปรีชาพุทธมณฑลสายสี่                        อ.สามพราน จ.นครปฐม
    โรงพยาบาลมหาชัย 2                                      อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    โรงพยาบาลศรีวิชัย 3                                      อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท พี พี โรดไลน์ จำกัด                              อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท สหผลเปเปอร์ จำกัด                             อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
    บริษัท เกียงเจริญ (โกดังน้ำตาล) จำกัด            อ.สามพราน จ.นครปฐม
    หจก.ศรีไทยศิลป์อุตสาหกรรม จำกัด                อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทร
    บริษัท เจนเนอรัลคอมพิวเตอร์ จำกัด                เขต บางบอน กรุงเทพฯ
    บริษัท  บอสตัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                  อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    ห้างหุ้นส่วน เวิลด์คอนเทนเนอร์ จำกัด            เขตธนบุรี   กรุงเทพฯ
    บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์ กราไฟต์ จำกัด       เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
    บริษัท อีโคเพนท์ จำกัด                                  อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท เอส ที เอ็ม วู้ดโปรดักส์ จำกัด               อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท ปากกาไพล็อต (ประเทศไทย) จำกัด     เขต หนองแขม กรุงเทพฯ
    บริษัท มหานครชัยฟู๊ด จำกัด                           อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท โชว์ดาวโรต้าแพ็ค จำกัด                      อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท วิรุณรักษ์ จำกัด                                    อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร     
    บริษัท สหศรีอุตสาหกรรม จำกัด                     อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด                              อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท พี.เค.ซี โลหะการ จำกัด                       อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท เด่นศิลป์การพิมพ์ จำกัด                      เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
    บริษัท ชัยทิพย์สตีล จำกัด                             อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท จินหลายเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด             อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    สมบูรณ์อพาร์เมนท์                                        อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล(ไทย) จำกัด     อ.สามพราน จ.นครปฐม
    บริษัท สีทอง 555                                         เขตบางบอน กรุงเทพฯ
    บริษัท ไฮเฟ่นอินดัสตรี้ จำกัด                        เขตบางแค กรุงเทพฯ
    บริษัท แอล.จี.เอ(ไทย) จำกัด                        เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
    บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จำกัด                        เขตบางบอน  กรุงเทพฯ
    บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จำกัด                            อ.บางเลน จ.นครปฐม
    บริษัท อุตสาหกรรมพงษ์ไพบูลย์ จำกัด          อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท คีย์อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด           อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท เอ็กเพอร์เทคเนีย จำกัด                      อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท ไทยริจิด พลาสติกส์ จำกัด                 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท  กรุงเทพการประมง จำกัด                   อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท โฮเคน เมททอล จำกัด                       อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท ไทยเอเชียโพลีเมอร์ จำกัด                 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท ไอ.ดี.ไอ.เอ็นเจิเนียริ่ง จำกัด               อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด                  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
    บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด                    อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท หยังซิง แมชชีนเนอรี่เวิรคส์ (ปทท.)    เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
    บริษัท รุ่งเจริญฟาวน์ดรี้โปรดัคท์ จำกัด         อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท เอ.เอ็ม.ดี โมทีฟ จำกัด                       อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท กล่องทองคำ จำกัด                            อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท รัตนดำรงค์ จำกัด                               อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด           อ.สามพราน จ.นครปฐม
    บริษัท พรอดดิจิ จำกัด                                  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
    บริษัท โอร็อคส์ จำกัด                                  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
    บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด                              อ.สามพราน จ.นครปฐม
    บริษัท ไดนามิค พลัส จำกัด                          อ.สามพราน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท ชัยมนัส บอดี้ จำกัด                           อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรม จำกัด              อ.นครชัยศรี อ.นครปฐม
    บริษัท เอส.เอ็ม.โพลิชิ่ง เทรดดิ้ง จำกัด         เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
    บริษัท โรงทอเสื่อเตียง่วนเซ้ง จำกัด             อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท แอคมี เคมเทค จำกัด                        อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด              อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
    บริษัท เรืองสิทธิ์ จำกัด                                อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท ยูนิแพค อุตสาหกรรม จำกัด                เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
    บริษัท ฟลูซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด             เขตบางแค กรุงเทพฯ
    บริษัท ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ จำกัด                      อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท โพรเทคเตอร์ นิวทริชั่น (ปทท.)จำกัด  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
    บริษัท แอนไทซ์ จำกัด                                 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
    บริษัท เอเซีย เคมีคอล แอนด์เซอร์วิส จำกัด   เขตบางแค กรุงเทพฯ
    บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด                         อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.เอ(กรุงเทพฯ)         เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
    บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ปทท.) จำกัด          อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท รอยัง ออร์คิด ฟลาวเวอร์ จำกัด            อ.บ้านแพ้ว    จ.สมุทรสาคร
    บริษัท วันเดอร์ชายด์(ไทยแลนด์) จำกัด         อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท ไฮปั้ม จำกัด                                      อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท คอนเน็คท์ ทรีเทค จำกัด                    อ.สามพราน จ.นครปฐม
    บริษัท ตรีมูรติ จำกัด                                    เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
    บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด                  เขตบางแค กรุงเทพฯ
    บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด                     เขตบางรัก กรุงเทพฯ
    บริษัท บางกอกโตโย อินดัสเทรียล จำกัด       อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท แสงชัยเภสัช(ตราคีมเหล็ก) จำกัด        อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
    ห้างหุ่นส่วนบางกอกนิวสยามฟู้ด                    เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
    บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด                                     อ.สามพราน จ.นครปฐม
    บริษัท อังประภาสตีล จำกัด                           อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา                         อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท ณัฎฐ์ธน อพาร์ตเม้นท์ จำกัด                อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท ซิตี้ เพาเวอร์ จำกัด                             เขตดินแดง กรุงเทพฯ
    บริษัท เศรษฐธนาแลนด์ จำกัด                      เขตธนบุรี กรุงเพทฯ
    บริษัท ชุมสิน อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด         อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
    บริษัท มหาชัยด๊อกยาร์ด จำกัด                       อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท อาคารชุด บ้านฟูลเฮาส์ A จำกัด           อ.สามพราน จ.นครปฐม
    บริษัท เอส ซี สยาม เลทเธอร์ จำกัด               อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท อีแคน อาร์ เอ็ม เอส จำกัด                   อ.สามพราน จ.นครปฐม
    บริษัท สามพัฒนพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด              อ.สามพราน จ.นครปฐม
    บริษัท วินัย อินเตอร์ โมบิล จำกัด                  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท ส.อภิชาติอุตสหากรรม จำกัด               อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท บางกอก ที เอ็ม เครื่องดื่ม จำกัด           เขตบางแค กรุงเทพฯ
    บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด               อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง(2000) จำกัด            เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
    บริษัท อินเตอร์คอต จำกัด                            อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณโลหะกิจ                  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด                             อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    บริษัท บี.เอส.พี.เฟเวอร์กิ๊ฟ จำกัด                  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
    บริษัท ต้าเจีย จำกัด                                     อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท แมกซ์เคลน จำกัด                              อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
    บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จำกัด                     อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security guard) เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอด 24 ชม ให้บริการหน่วยงานและสถานที่ อาทิศูนย์การค้าบริษัท หน่วยงานราชการ เอกชน พนักงานรักษาความปลอดภัยจะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่ลูกค้า เรามีการจัดอบรม ด้านการควบคุมการเข้าออกอาคาร การตรวจสอบค้นหา การควบคุมการจราจร การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


     บริษัท ไพบูลย์ เซฟการ์ด บริษัทรักษาความปลอดภัย ให้บริการด้านยามรักษาความปลอดภัยโดยทีมงาน ร ป ภ มืออาชีพ

                           “ความปลอดภัยเป็นของท่าน การบริการเป็นของบริษัทรักษาความปลอดภัยไพบูลย์ เซฟการ์ด

                                          ติดต่อเรา โทรศัพท์ : 034-473-700 , 034-470-999

                          สายด่วน : 081-6677-889 , 083-5555-958 , 083-1111-588


ชื่อบริษัท ไพบูลย์ เซฟการ์ด บ รักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัย รปภ บริษัทยาม บริษัทรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัยตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น บริษัท คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน บริการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ทีมงานของบริษัทรักษาความปลอดภัยของเรามีประสบการณ์ รักษาความปลอดภัยให้กับทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน เราพร้อมที่จะให้บริการแบบครบวงจร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน

Visitors: 30,215